szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Szkoły z e-podręcznikami

phoca_thumb_s_enterMinisterstwo Edukacji Narodowej dopuściło do użytku w szkołach podręczniki w formie elektronicznej. Dzięki temu dyrektorzy i nauczyciele będą mogli wybierać między tradycyjną postacią podręcznika, a jego elektronicznym odpowiednikiem.
 
 
 
O zaakceptowaniu przez MEN e-podręczników stanowi rozporządzenie z 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Tekst rozporządzenia.
 
 
 
Rozporządzeniu określono, że podręczniki mogą mieć formę elektroniczną, czyli mogą być zamieszczone na informatycznym nośniku danych lub w sieci Internet. Do użytku szkolnego mogą być dopuszczone podręczniki cyfrowe, będące prostym przeniesieniem książki na postać elektroniczną (e-book), jak również podręczniki multimedialne, w tym o cechach hipertekstu.
 
 
Podręcznik w formie elektronicznej musi spełniać takie same warunki, jak podręcznik w formie tradycyjnej, czyli posiadać:
1) instrukcję pracy z podręcznikiem;
2) czytelny i jasny system nawigacyjny i wyszukiwawczy;
3) bardzo dobrą czytelność;
4) możliwość drukowania.

Elektroniczne wersje podręczników są dostępne już od dłuższego czasu, a obecnie mogą oficjalnie zastąpić lub wesprzeć książki tradycyjne. Tryb ich dopuszczania do użytku będzie analogiczny, jak w przypadku podręczników w postaci drukowanej.

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version