szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Szkolenie dla nauczycieli fizyki

phoca_thumb_s_dnaBlisko 50 nauczycieli fizyki z całego kraju wzięło udział w nowatorskim, ogólnopolskim szkoleniu na temat "Energia gwiazd - czysta energia dla przyszłości", zorganizowanym przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM). 

Szkolenie odbyło się w dniach 15-16 maja w Zespole Szkół nr 2 w Opatowie. Celem prowadzących je naukowców było nie tylko poszerzenie wiedzy pedagogów, ale także to, aby odpowiednie ich wyszkolenie, zachęcenie młodzieży do badań nad fizyką jądrową.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali kilku referatów przybliżających zagadnienia fuzji jądrowej, fizyki plazmy i budowy reaktora ITER - międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z fuzji jądrowej. W projekcie tym oprócz naukowców z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku uczestniczy także grupa fizyków, a wśród nich Mirosław Pargieła, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie. 


Tematami wykładów były m.in.: "Fuzja jądrowa w gwiazdach", "Fizyka Plazmy: Badania gorącej plazmy w wyładowaniach typu Z-Pinch i Plasma-Focus", "Fuzja jądrowa w układach magnetycznego utrzymania plazmy", "Projekt reaktora termojądrowego ITER w Cadarache - ważny krok na drodze do energii taniej, bezpiecznej i przyjaznej środowisku" i "Laserowa fuzja jądrowa, projekt HiPER".

Także dla uczniów opatowskiego liceum przygotowano kilka pogadanek z dziedziny fizyki jądrowej oraz ciekawe pokazy multimedialne.

"To bardzo przyszłościowy kierunek - mówił w czasie spotkania prof. Marek Sadowski z Instytutu Problemów Jądrowych. - W bliskiej przyszłości będą budowane urządzenia do pozyskiwania czystej energii. Potrzebujemy dobrze wyszkolonej kadry. Dlatego tak ważny jest projekt, który obecnie realizujemy. Poprzez spotkania z nauczycielami chcemy dotrzeć do młodzieży". Naukowiec dodał, że praca nad fuzją jądrową to nie tylko wielkie wyzwanie naukowe, ale też atrakcyjne finansowo zajęcie.

Z opinią profesora zgadza się dr Andrzej Gałkowski, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego "Euratom", działającego przy IFPiLS. "Zapoznając bliżej nauczycieli fizyki z tymi zagadnieniami mamy szanse dotrzeć do młodzieży. Wykształcona kadra pedagogiczna będzie potrafiła zachęcić młodych ludzi do dalszych studiów w tym kierunku".

źródło: PAP - Nauka w Polsce
Tagi: szkolenia

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version