szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Nowe zasady przyznawania nagród?

phoca_thumb_s_autoprezentacjaZmienią się kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - donosi "Rzeczpospolita"
 
 
Projekt ten odnosi się do nagród przyznawanych do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele nagradzani są wówczas za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 
Zgodnie z nową koncepcją osiągnięcia będą oceniane pod kątem: rozwoju najważniejszych umiejętności uczniów, rozwiązywania ich problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym, działań innowacyjnych, pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym lub działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym. Lista wymaganych dokonań jest więc krótsza niż dotychczas i mniej szczegółowa. Ma to pozwolić pełniej docenić pracę nauczycieli w różnych jej aspektach i stworzyć warunki do doceniania ich wartościowych i kreatywnych inicjatyw zawodowych.
 
Nadal od nauczyciela typowanego do nagrody będzie wymagany minimalny staż pracy, czyli dwa lata. Ponadto musi on mieć wyróżniającą ocenę pracy, czyli najwyższą z określonych w art. 6 Karty nauczyciela.
 
źródło: Rzeczpospolita.pl

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version