szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Artykuły

Młodzi prawnicy trenują przed konkursem

Na początku marca w Warszawie przyszli prawnicy z Polski, Niemiec i Czech stoczą symulowane pojedynki sądowe. W ten sposób przez parę dni będą się przygotowywać do największego międzynarodowego konkursu dla studentów prawa - The Annual Willem Vis International Commercial Arbitration Moot, który odbędzie się na początku kwietnia w Wiedniu. 

 
Na tegoroczną, 16. edycję konkursu (3-10 kwietnia), do Wiednia zjedzie ponad 1000 studentów oraz setki prawników-praktyków i profesorów prawa z całego świata. Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie współpracy między studentami i praktykami z całego świata w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego arbitrażu. 
 
Konkurs jest rozgrywany na Wydziale Prawa w Wiedniu, w formie tzw. moot court czyli prowadzenia symulacji procesu na podstawie przedstawionego stanu faktycznego - kazusu. Odbywa się w dwóch etapach - pisemnym oraz ustnym. 
 
Zgłoszone do turnieju drużyny dokonują analizy kazusu opartego o problematykę międzynarodowego prawa arbitrażowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Zadanie polega na wymianie pism procesowych między drużynami (każda drużyna sporządza jedno pismo w imieniu wnioskodawcy i jedno w imieniu strony pozwanej), a następnie na zaprezentowaniu ustnej argumentacji przed panelem arbitrażowym. Każda z dwóch części jest oceniana niezależnie. 
 
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot wspierany jest m.in przez Wydziały Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Pace University, wiele organizacji zajmujących się międzynarodowym prawem handlowym, włoskie, niemieckie, szwajcarskie i amerykańskie sądy arbitrażowe oraz Komisje Międzynarodowego Prawa Handlowego przy ONZ (UNCITRAL). 
 
Na kilku polskich uczelniach trwają przygotowania do wiedeńskiego spotkania. Od 5 do 7 marca br. dla 8 drużyn z Polski, Niemiec i Czech odbędzie się turniej przygotowawczy do tej imprezy, którego organizatorem jest Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (CPRSiK) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Jak informuje Natalia Osica z CPRSiK, reprezentanci 8 uczelni będą uczestniczyć w tzw. pre-moot, który ma ich przygotować do występu w Wiedniu. Wszystkie pojedynki turniejowe prowadzone będą na terenie kampusu UW, w Gmachu Starej Biblioteki. 
 
"Po raz pierwszy w historii konkursu w rywalizacji uczestniczy aż 6 polskich drużyn" - mówi dr Rafał Morek z CPRSiK. Swój udział zgłosiły m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Warszawski. W stolicy ich reprezentanci zmierzą się ze studentami z uniwersytetów w Bonn, Erlangen-Norymberdze, Marburgu oraz w Brnie. 
 
"Konkurs VIS to wydarzenie o randze światowej, chcielibyśmy, aby na Uniwersytecie Warszawskim coraz częściej odbywały się tego typu imprezy akademickie i naukowe. Stąd inicjatywa zorganizowania turnieju dla polskich i zagranicznych drużyn" - wyjaśnia Morek. 
 
Jak informuje Osica, tematyka tegorocznego konkursu w Wiedniu dotyczy różnych zagadnień z dziedziny międzynarodowej sprzedaży towarów i arbitrażu, np. wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania arbitrażowe. Każdy pojedynek ma charakter symulowanej rozprawy arbitrażowej prowadzonej w języku angielskim, w której przedstawiciele dwóch drużyn reprezentują odpowiednio powoda lub pozwanego w hipotetycznej sprawie opartej na stanie faktycznym przygotowanym przez organizatorów konkursu. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie Willem Vis International Commercial Arbitration Moot można znaleźć na stronie internetowej: www.cisg.law.pace.edu/vis.html. 
 
Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 2006 roku. Jej głównym celem jest upowszechnianie idei polubownych metod rozwiązywania sporów, a także działania na rzecz zagwarantowania obywatelom szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Obecnie Centrum, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i innych partnerów, realizuje m.in. programy bezpłatnych mediacji dla osób niezamożnych oraz konsultacji dla mediatorów i osób zainteresowanych mediacją. 
 
źródło: PAP - Nauka w Polsce

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version